Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

21. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.03.2010  jako řádné
číslo usnesení 21/5/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zapletal Vojtěch, člen rady

Prodej nebytového prostoru č. 96/103 ulice č.p. 96 Zborovská , č.o .62 se spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku č .850, k.ú. Malá Strana

Prodej nebytového prostoru v bytovém domě č.p.96, Zborovská č.o. 62, NP č. 96/103 o velikosti 63,30m2 s podílem 633/17083 na příslušenství budovy a zastav. pozemku parc.č. 850, k.ú. Malá Strana , dle Statutu
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej nebytového prostoru v bytovém domě č.p.96, Zborovská č.o. 62, NP č. 96/103 o velikosti 63,30m2 s podílem 633/17083 na příslušenství budovy a zastav. pozemku parc.č. 850, k.ú. Malá Strana, dle Statutu, oprávněnému nájemci RK Sever, s.r.o. bez splátek a slev za cenu 1.300.000,- Kč
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, zastupiteli MČ P5
1.1. realizovat prodej NP 96/103, s podílem 633/17083 na příslušenství budovy a zastav. pozemku parc.č.850 v bytovém domě č.p. 96 Zborovská č.o.62, k.ú. Malá Strana
Termín plnění: 01.05.2010
			Usnesení bylo schváleno 24 hlasy		


			          21. zasedání ZMČ P5 16. 3. 2010          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO           
             16.3.2010 10:45:51             
        5.Prodej nebytového prostoru č. 96/103        
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Svobodní  4  Proti    
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Proti    
 Gál Ondřej                Svobodní  9  Proti    
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Proti    
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Proti    
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nezařazená 16 Proti    
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Proti    
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Nehlasoval  
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Zdržel se  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Zdržel se  
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Proti    
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Zdržel se  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   42 Zdržel se  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 24 (56%) Proti: 10 (23%) Zdrželo se: 6 (14%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout