19. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 08.12.2009  jako řádné
číslo usnesení 19/19/2009
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Prodej bytového domu č. p. 2663, U Mrázovky č. o. 19, včetně pozemků parc. č. 2445/2 a parc. č. 2445/5, k. ú. Smíchov

Prodej bytového domu č. p. 2663, U Mrázovky č. o. 19 se zastav. pozemkem parc. č. 2445/2 a souvis. pozemkem parc. č. 2445/5, k. ú. Smíchov ,dle Statutu a Pravidel......Bytovému družstvu U Mrázovky 19, se sídlem Praha 5, Smíchov,
U Mrázovky 2663/19 složenému z oprávněných nájemců bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej bytového domu č. p. 2663, U Mrázovky č. o. 19, se zastav. pozemkem parc. č.2445/2 a souvis. pozemkem parc. č. 2445/5, k. ú. Smíchov, dle Statutu a "Pravidel..... Bytovému družstvu U Mrázovky 19 se sídlem Praha 5, Smíchov, U Mrázovky 2663/19 složenému z oprávněných nájemců bytů
2. celkovou kupní cenu 14. 000. 000,- Kč
- při podpisu kupní smlouvy do 21.2.2010 s poskytnutím slevy ve výši 25% z kupní ceny dle Pravidel....., bude celková kupní cena ve výši 10,500.000,--Kč.
- při podpisu kupní smlouvy do 21.4.2010 s poskytnutím slevy ve výši 10% z kupní ceny dle Pravidel.... bude celková kupní cena ve výši 12,600.000,--Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. realizovat prodej domu domu č. p. 2663, U Mrázovky č. o. 19 včetně pozemků parc. č. 2445/2 a parc. č. 2445/5, k. ú. Smíchov ,dle Statutu a Pravidel..... Bytovému družstvu U Mrázovky 19
Termín plnění: 31.12.2009
			Usnesení bylo schváleno 29 hlasy		


			           19. ZMČ P5 dne 8. 12. 2009           
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 53 - SCHVÁLENO           
             8.12.2009 12:55:56             
         19.Prodej bytového domu č. p. 2663         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Svobodní  4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                Svobodní  9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Nepřítomen  
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Nepřítomen  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nezařazená 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Zdržel se  
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Nehlasoval  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 29 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 5 (12%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení