Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

19. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 08.12.2009  jako řádné
číslo usnesení 19/9/2009
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Prodej b. j. 866/03, v domě č. p. 866 Gabinova č. o. 7, k. ú. Hlubočepy, oprávněnému nájemci

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej b. j. 866/03 - 3+1 o rozměru 69,1 m2 včetně podílu o velikosti 691/21185 na domě-dvojbloku č. p. 865 a 866, pozemcích parc. č. 1040/48 a 1040/49 (zastavěná plocha) a pozemcích 1040/52 a 1040/202 (související plocha), vše k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci Zdeňce Omariové starší dle zákona č. 72/1994 Sb. za cenu 722.215,- Kč bez splátek a bez slev
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje b.j. 866/03, k.ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci realitní kancelář Centru a.s.
Termín plnění: 15.12.2009
			Usnesení bylo schváleno 27 hlasy		


			           19. ZMČ P5 dne 8. 12. 2009           
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO           
             8.12.2009 12:23:53             
        9.Prodej b. j. 866/03, v domě č. p. 866        
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Svobodní  4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                Svobodní  9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nezařazená 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Mgr.             ČSSD    33 Zdržel se  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 27 (63%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 9 (21%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout