Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

18. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 09.09.2009  jako řádné
číslo usnesení 18/3/2009
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Šesták Michal, člen rady

Finanční příspěvek Městské knihovně v Praze na provoz pobočky Ostrovského 29/972, Praha 5

Zastupitelstvu MČ Praha 5 je předložena žádost Městské knihovny v Praze o finanční příspěvek ve výši 250 tisíc Kč na pokrytí provozních nákladů roku 2009 pobočky Praha 5, Ostrovského 29/972, která je zaměřena především na děti, mládež a seniory. Finanční krytí z rozpočtu podkap. 0604 kultura
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250 tisíc Kč Městské knihovně v Praze na krytí provozních nákladů r. 2009 pobočky Praha 5, Ostrovského 29/972
2. návrh darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Městskou knihovnou v Praze na částku 250 tisíc Kč
3. finanční krytí z rozpočtu podkap. 0604 kultura, § 3314, pol. 5339 neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím
II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. ve spolupráci s OŠK zajistit uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Městskou knihovnou v Praze na částku 250 tisíc Kč
Termín plnění: 05.10.2009
1.2. ve spolupráci s OŠK a OEK zajistit proplacení finančních prostředků ve výši 250 tisíc Kč z podkap. 0604 kultura, § 3314, pol. 5339 neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím
Termín plnění: 20.10.2009
1.3. ve spolupráci s OŠK zajistit předložení vyúčtování poskytnutých finančních prostředků dle darovací smlouvy na OŠK
Termín plnění: 29.01.2010
			Usnesení bylo schváleno 40 hlasy		


			18. zasedání ZMČ P dne 9. 9. 2009                                   
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO           
             9.9.2009 10:46:56              
        2. Finanční příspěvek Městské knihovně        
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Svobodní  4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                Svobodní  9  Nepřítomen  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Nepřítomen  
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nezařazená 16 Pro     
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 40 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout