Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

18. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 09.09.2009  jako řádné
číslo usnesení 18/13/2009
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Prodej bytového domu č. p. 2272, Plzeňská č. o. 136, se zastav. pozemkem parc. č. 3974 a souvisejícím pozemkem parc. č. 3975, k. ú. Smíchov

Prodej bytového domu č.p. 2272, Plzeňská č.o. 136, se zastav. pozemkem parc.č. 3974 a souvis. pozemkem parc.č. 3975, k.ú. Smíchov, dle Statutu a Pravidel.... Bytovému družstvu Plzeňská 2272, Praha 5 se sídlem Praha 5, Smíchov, Plzeňská 2272/136 složenému z oprávněných nájemců bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej bytového domu č. p. 2272, Plzeňská č. o. 136, se zastav. pozemkem parc. č. 3974 a souvisejícím pozemkem parc. č. 3975, k. ú. Smíchov, dle Statutu a "Pravidel....Bytovému družstvu Plzeňská 2272, Praha 5 se sídlem Praha 5, Smíchov, Plzeňská 2272/136 složenému z oprávněných nájemců bytů
2. celkovou kupní cenu: 9, 900. 000,- Kč
- při podpisu kupní smlouvy do 15.11.2009 s poskytnutím slevy ve výši 25% z kupní ceny dle Pravidel.... , bude celková kupní cena ve výši
7,425.000,--Kč
- při podpisu kupní smlouvy do 15.1.2009 s poskytnutím slevy ve výši 10%z kupní ceny dle Pravidel... bude celková kupní cena ve výši 8,910.000,--Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. realizovat prodej domu č.p. 2272, Plzeňská č.o. 136 se zastav. pozemkem parc. č. 3974 a souvisejícím pozemkem parc. č. 3975, k. ú. Smíchov, dle Statutu a Pravidel..... Bytovému družstvu Plzeňská 2272, Praha 5
Termín plnění: 30.11.2009
			Usnesení bylo schváleno 27 hlasy		


			           18. zasedání ZMČ P dne 9. 9. 2009                                   
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO           
             9.9.2009 11:37:46              
     12. Prodej bytového domu č. p. 2272, Plzeňská 136      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Svobodní  4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                Svobodní  9  Nepřítomen  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Nepřítomen  
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Nehlasoval  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Nepřítomen  
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nezařazená 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Zdržel se  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Zdržel se  
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Nehlasoval  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Nehlasoval  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Zdržel se  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 27 (63%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 9 (21%) Nehlasoval: 3 (7%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout