18. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 09.09.2009  jako řádné
číslo usnesení 18/14/2009
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Č. p. 608 a č. p. 609, Pražského č. o. 21 a č. o. 23, se zastav. pozemky parc. č. 1020/66, 1020/65, k. ú. Hlubočepy - prodej b. j. 608/18

Prodej b. j. 608/18(3+1) o velikosti 62,40 m2, včetně podílu o velikosti 624/28110 na společných prostorách v bytovém domě dvojbloku č. p. 608 a č. p. 609, Pražského č. o. 21 a č.o. 23 a zastav. pozemcích, k. ú. Hlubočepy, oprávněnému nájemci Karlu Höschlovi dle Statutu
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej bytové jednotky 608/18(3+1) o velikosti 62,40 m2 v bytovém domě dvojbloku č. p. 608 a č.p. 609, Pražského č. o. 21 a č. o. 23 s podílem ve výši 624/28110 na příslušenství a zastav. pozemcích parc. č. 1020/66 a 1020/65, k. ú. Hlubočepy dle Statutu oprávněnému nájemci Karlu Höschlovi za cenu 624.000,-- Kč bez splátek a slev
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ realitní kancelář Centra, a.s. o prodeji bytu č. 608/18, Pražského č. o. 21 a č. o. 23 oprávněnému nájemci Karlu Höschlovi
Termín plnění: 30.09.2009
			Usnesení bylo schváleno 28 hlasy		


			
           18. zasedání ZMČ P dne 9. 9. 2009                                   
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO           
             9.9.2009 11:39:23              
      13. Č. p. 608 a č. p. 609, Pražského č. o. 21,23      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            Svobodní  4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                Svobodní  9  Nepřítomen  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Nepřítomen  
 Havlíček Patrik Mgr.           Nestraník 11 Nehlasoval  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    13 Nepřítomen  
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva MA,FCCA        Nezařazená 16 Nehlasoval  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislá 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PHDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     23 Zdržel se  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislá 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Nehlasoval  
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Nehlasoval  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     44 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Proti    
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 28 (65%) Proti: 2 (5%) Zdrželo se: 5 (12%) Nehlasoval: 4 (9%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení