Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

16. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 23.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 16/14/2009
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Šesták Michal, člen rady

Návrh na přidělení grantů na rok 2009 pro podporu kultury a rozvoje kulturních aktivit

Tímto materiálem se Zastupitelstvu MČ Praha 5 předkládá ke schválení návrh na přidělení grantů jednotlivým žadatelům v oblasti kultury a kulturních aktivit na rok 2009 dle Přílohy č.1. Vyhlášení grantů pro tuto oblast schválilo ZMČ Praha 5 svým usnesením č. Z 14/7/2008 ze dne 11.12.2008
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. návrh na přidělení grantů jednotlivým žadatelům v oblasti kultury a kulturních aktivit na rok 2009 dle Přílohy č.1 v celkové výši 1 295 000 Kč
II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. zajistit uzavření darovacích smluv na přidělení grantů v oblasti kultury a kulturních aktivit na rok 2009 dle bodu I.1
Termín plnění: 30.06.2009
			Usnesení bylo schváleno 25 hlasy		


			         16. zasedání ZMČ P5 dne 23. 4. 2009         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 83 - SCHVÁLENO           
             23.4.2009 20:56:39             
       14. Návrh na přidělení grantů.kult.aktivity       
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval  
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            SSO    4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                SSO    9  Zdržel se  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SSO    16 Nehlasoval  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Nehlasoval  
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Zdržel se  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Nehlasoval  
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Nehlasoval  
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Nehlasoval  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Nehlasoval  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 25 (58%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 6 (14%) Nehlasoval: 8 (19%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout