Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

16. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 23.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 16/16/2009
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupkyně starosty

Návrh na přidělení grantů v oblasti školství Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2009

ZMČ Praha 5 rozhodlo svým usnesením číslo14/6/2008 ze dne 11.12.2008 vyhlásit pro rok 2009 granty Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství. Tímto materiálem se Zastupitelstvu MČ Praha 5 předkládají ke schválení navržené grantové dary.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. návrh přidělení grantů Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství na rok 2009 dle přílohy číslo 1:

1. Volný čas dětí a mládeže MČ Praha 5 ................................338 000,- Kč
2. Tělovýchova a sport..........................................................1 881 000,- Kč
3. Vzdělávání, sport a volnočas. aktivity škol a šk. zař............427 000,- Kč
4. Podpora účasti škol a šk. zař. na prez. a sout. ve st. EU..............0,- Kč
CELKEM.............................................................................. 2 646 000,- Kč
II.
Ukládá
1. Roučkové Lucii, Mgr., Ph.D., zastupitelce MČ P5
1.1. ve spolupráci s vedoucí odboru školství a kultury předložit k podpisu darovací smlouvy příjemcům grantů Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství na rok 2009
Termín plnění: 30.06.2009
			Usnesení bylo schváleno 31 hlasy		


			         16. zasedání ZMČ P5 dne 23. 4. 2009         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 89 - SCHVÁLENO           
             23.4.2009 21:32:42             
        16. Návrh na přidělení grantů-školství         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval  
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            SSO    4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                SSO    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SSO    16 Nehlasoval  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Nehlasoval  
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Pro     
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Zdržel se  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Nehlasoval  
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 31 (72%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasoval: 5 (12%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout