Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

16. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 23.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 16/17/2009
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupkyně starosty

Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary Podaná ruka - sociální problematika a volnočasové aktivity pro rok 2009 ve výši 2.109.000,- Kč

Zastupitelstvu MČ Praha 5 se předkládá návrh na vyplacení finančních prostředků na grantové dary Podaná ruka - sociální problematika a volnočasové aktivity pro rok 2009 ve výši 2.109.000,- Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. vyplacení finančních prostředků pro vyhlášené grantové dary Podaná ruka - sociální problematika ve výši 1.569.000,- Kč
2. vyplacení finančních prostředků pro vyhlášené grantové dary Podaná ruka - volnočasové aktivity ve výši 540.000,- Kč
II.
Ukládá
1. Roučkové Lucii, Mgr., Ph.D., zastupitelce MČ P5
1.1. vypracovat darovací smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků na grantové dary Podaná ruka - sociální problematika a volnočasové aktivity pro rok 2009 se zapracováním povinnosti předložit vyúčtování včetně kopií účetních dokladů a zprávy o využití příspěvku nejpozději do 30.11.2009
Termín plnění: 30.06.2009
			Usnesení bylo schváleno 33 hlasy		


			         16. zasedání ZMČ P5 dne 23. 4. 2009         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 91 - SCHVÁLENO           
             23.4.2009 21:39:41             
      17. Návrh na přidělení-granty pod.ruka-volnoč.      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            SSO    4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                SSO    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SSO    16 Nehlasoval  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Pro     
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nehlasoval  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Nepřítomen  
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          Nezařazená 27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Nehlasoval  
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Nehlasoval  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 33 (77%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 5 (12%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout