13. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 18.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 13/15/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zapletal Vojtěch, člen rady

Kamenictví U Smíchovského hřbitova, prodej objektu bez čp. se zast. pozemkem parcel. č. 4910/2, k. ú. Smíchov

Prodej objektu bez čp. se zast. pozemkem parcel. č. 4910/2, k. ú. Smíchov, Kamenictví U Smíchovského hřbitova
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej objektu bez čp. se zast. pozemkem parcel. č. 4910/2, k. ú. Smíchov, Kamenictví U Smíchovského hřbitova Jaroslavu Kočkovi za nabídnutou kupní cenu 1.000.000,- Kč
2. započítání vložených nákladů nájemcem ve výši 502.067,- Kč do kupní ceny, to je doplatek kupní ceny 497.933,- Kč
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, zastupiteli MČ P5
1.1. realizovat prodej objektu bez čp. se zast. pozemkem parcel. č. 4910/2, k. ú. Smíchov, Kamenictví U Smíchovského hřbitova Jaroslavu Kočkovi
Termín plnění: 28.02.2009
			Usnesení bylo schváleno 26 hlasy		


			         13. zasedání ZMČ P5 dne 18. 9. 2008         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 43 - SCHVÁLENO           
             18.9.2008 19:02:02             
        14. Kamenictví U Smíchovského hřbitova,        
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Zdržel se  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nepřítomen  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                ODS    9  Zdržel se  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Zdržel se  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Proti    
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Proti    
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Proti    
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Zdržel se  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 26 (60%) Proti: 5 (12%) Zdrželo se: 7 (16%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení