Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

12. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 26.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 12/18/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Č. p. 708, na Celné č. o. 2 s pozemkem parc. č. 372, k. ú. Smíchov - doplnění usnesení ZMČ 23/40/2005 ze dne 8.9. 2005

Doplnění usnesení ZMČ č. 23/40/2005 ze dne 8.9. 2005 o dalšího oprávněného nájemce byt. j. 708/15 - Jitka Poláčková
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. doplnění usnesení ZMČ č. 23/40/2005 ze dne 8.9. 2005 - Prodej bytového domu č. p. 708, Na Celné č. o. 2, k. ú. Smíchov se zastav. pozemkem parc. č. 372 dle Zásad a zák. 72/1994 Sb.
2. prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci, podílu na společných částech domu, podílu na zastav. pozemku bez splátek a slev takto:
bytová jednotka: 708/15
velikost podílu včetně pozemku: 341/13173
velikost bytu: 1+1 34,1 m2
kupující: Jitka Poláčková
za cenu: 430.300,--Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 o schválení prodeje bytové jednotky 708/15 v bytovém domě č. p. 708, Na Celné č. o. 2, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci Jitce Poláčkové realitní kancelář Severní nemovitostní, s.r.o.
Termín plnění: 30.06.2008
			Usnesení bylo schváleno 35 hlasy		


			12. zasedání ZMČ P5 dne 26. 6. 2008         
          předsedá: Jančík Milan JUDr. MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 45 - SCHVÁLENO           
             26.6.2008 14:48:56             
          19. Č. p. 708, na Celné č. o. 2          
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin Mgr.             ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        nezařazená 16 Nehlasoval  
 Horák Petr Ing.             ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr. MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Nehlasoval  
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Zdržel se  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Nepřítomen  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
 Bc. Budín L.               SZ     14 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 35 (81%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasoval: 2 (5%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout