12. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 26.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 12/3/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Šesták Michal, člen rady

Poskytnutí neinvestičního příspěvku občanskému sdružení Česká asociace dračích lodí na Pražský festival dračích lodí 2008 a Závod pražských škol - Darovací smlouva

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. poskytnutí neinvestičního příspěvku občanskému sdružení Česká asociace dračích lodí, se sídlem loděnice KVS, Modřanská 53/1151,
147 00 Praha 4 na akci Pražský festival dračích lodí ve výši 200. 000,- Kč v rámci rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2008 a dle usnesení RMČ 16/517/2008 ze dne 13. 5. 2008. Příspěvek bude čerpán z kapitoly 0625, §3419, položka 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením
2. záštitu starosty MČ Praha 5 JUDr. M. Jančíka, MBA a radního
M. Šestáka v rámci Pražského festivalu dračích lodí
3. znění darovací smlouvy
II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. předložit starostovi JUDr. Milanu Jančíkovi, MBA k podpisu darovací smlouvu a učinit administrativní kroky k poskytnutí neinvestičního příspěvku občanskému sdružení Česká asociace dračích lodí
Termín plnění: 18.07.2008
1.2. předložit ZMČ ke schválení vyúčtování neinvestičního finančního daru občanskému sdružení Česká asociace dračích lodí
Termín plnění: 18.12.2008
			Usnesení bylo schváleno 26 hlasy		


			         12. zasedání ZMČ P5 dne 26. 6. 2008         
               předsedá:                
           HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO           
             26.6.2008 14:10:12             
      3. Poskytnutí neinvestičního příspěvku občanském      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Proti    
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin Mgr.             ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                ODS    9  Proti    
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Proti    
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Zdržel se  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        nezařazená 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.             ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr. MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Proti    
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Zdržel se  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nehlasoval  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Proti    
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Nepřítomen  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Proti    
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
 Bc. Budín L.               SZ     14 Proti    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 26 (60%) Proti: 10 (23%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení