12. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 26.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 12/7/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Prodej bytové jednotky č. 864/03 v domě č.p. 864 Gabinova 3

Prodej bytové jednotky na základě přijmutí poslední nabídky
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku č.p. 863 a 864 Gabinova č.o. 1 a 3 a podílu na pozemcích parc.č. 1040/46 a 1040/47 (zastavěná plocha), vymezených prohlášením vlastníka a podílu na pozemcích 1040/200 a 1040/203 (související plocha), oprávněnému nájemci bytu bez splátek a bez slev za podmínky podpisu kupní smlouvy do 60 dnů od obdržení výzvy k podpisu takto:

bytová jednotka č.: 864/03
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 691/29051
velikost bytu: 3+1 69,1 m2
kupující: Vladimír Vopátek a Edita Vopátková
celková kupní cena: 710.837,- Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ Praha 5, týkajícím se schválení prodeje b.j. 864/03, k.ú. Hlubočepy realitní kancelář Centru a.s.
Termín plnění: 30.06.2008
			Usnesení bylo schváleno 32 hlasy		


			         12. zasedání ZMČ P5 dne 26. 6. 2008         
          předsedá: Jančík Milan JUDr. MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO           
             26.6.2008 14:25:25             
      8. Prodej bytové jednotky č. 864/03 v domě č.p.      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin Mgr.             ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        nezařazená 16 Pro     
 Horák Petr Ing.             ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr. MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Nehlasoval  
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Zdržel se  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Nehlasoval  
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nehlasoval  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nehlasoval  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Nepřítomen  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Nehlasoval  
 Bc. Budín L.               SZ     14 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 32 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasoval: 5 (12%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení