12. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 26.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 12/2/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zapletal Vojtěch, člen rady

Změna podílu prodaného půdního bytu do vlastnictví č.p. 81/8, Zborovská 58, k.ú. Malá Strana dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor schváleného RMČ dle 31.7.2001 č. usnesení 24/1057/2001

Změna podílu na pozemku a společných prostorech domu prodané bytové jednotky ve výstavbě do vlastnictví dle zák. 72/1994 Sb. v domě č.p. 81, Zborovská 58, k.ú. Malá Strana, z důvodu rozdělení půdního bytu na dvě bytové jednotky a zvětšení plochy bytové jednotky 81/8 a 81/9
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. změnu podílů na pozemku a společných prostorech domu prodané bytové jednotky ve výstavbě v domě č.p. 81, Zborovská 58, k.ú. Malá Strana, z důvodu rozdělení na dvě bytové jednotky a zvětšení ploch bytových jednotek takto:

bytová jednotka ve výstavbě č. 81/08, včetně podílu na pozemku č. 856 a společných prostorech domu:
velikost bytové jednotky č. 81/08 - 113,9 m2
kupující: Ing. Libor Kunc

bytová jednotka ve výstavbě č. 81/09, včetně podílu na pozemku č. 856 a společných prostorech domu:
velikost bytové jednotky č. 81/09 - 95,7 m2
kupující: Ing. Libor Kunc

zvětšení plochy o 63,9 m2
doplatek kupní ceny za obě bytové jednotky: 161.374,- Kč
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, zastupiteli MČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ o schválení změny podílů, rozdělení na dvě bytové jednotky a zvětšení plochy bytových jednotek ve výstavbě č.p. 81/08 a 81/09, Zborovská 58, k.ú. Malá Strana RK SEVER, s.r.o.
Termín plnění: 18.07.2008
			Usnesení bylo schváleno 28 hlasy		


			         12. zasedání ZMČ P5 dne 26. 6. 2008         
               předsedá:                
           HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO           
             26.6.2008 13:59:53             
      2. Změna podílu prodaného půdního bytu do vlastn      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Zdržel se  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin Mgr.             ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                ODS    9  Zdržel se  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Nehlasoval  
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Zdržel se  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        nezařazená 16 Proti    
 Horák Petr Ing.             ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr. MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Proti    
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Zdržel se  
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Nepřítomen  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Zdržel se  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
 Bc. Budín L.               SZ     14 Zdržel se  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 28 (65%) Proti: 3 (7%) Zdrželo se: 9 (21%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení