Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

10. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.02.2008  jako řádné
číslo usnesení 10/3/2008
 
Předkladatel: Kudrys Milan PhDr., předseda Bezpečnostního výboru

Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5, technické vybavení služeben a kůň pro hlídkovou činnost

Ke zkvalitnění činnosti Městské policie Praha na území MČ Praha 5 poskytne MČ Praha 5 nepeněžitý dar Městské policii Praha, Obvodnímu ředitelství Praha 5 - výpočetní techniku a koně pro hlídkovou činnost
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. poskytnutí nepeněžitého daru pro MP Praha, OŘ Praha 5, do výše 245.000,- Kč včetně DPH nákupem výpočetní techniky a koně pro hlídkovou službu
2. nákup výpočetní techniky a koně pro hlídkovou činnost od dodavatelů dle žádosti ředitele OŘ Praha 5, MP Praha
			Usnesení bylo schváleno 31 hlasy		


			 
     10. zasedání ZMČ P5 dne 21.2.2008          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO           
             21.2.2008 17:00:53             
      55. Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha       
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nehlasoval  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Zdržel se  
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Bc.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Nepřítomen  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Zdržel se  
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 31 (72%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
      		
Vytisknout