Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

10. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.02.2008  jako řádné
číslo usnesení 10/15/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Č. p. 395 Malátova 13 - přímý prodej bytové jednotky č. 395/6 včetně zastavěného pozemku parc. č. 117, k. ú. Smíchov, Praha 5 oprávněným nájemcům bytu

Přímý prodej bytové jednotky č. 395/6, v domě č. p. 395, Malátova 13, včetně podílu na společných prostorách domu a pozemku parc. č. 117, k. ú. Smíchov dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, z vlastnictví Obce hl. m. Prahy-MČ Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. přímý prodej bytové jednotky domu č. p. 395, Malátova 13, včetně podílu na společných prostorách domu a pozemku parc. č. 117, k.ú. Smíchov dle zákona č. 72/1994 Sb. a vyhlášky č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, z vlastnictví Obce hl. m. Prahy-MČ Praha 5, oprávněným nájemcům bez splátek a slev takto:
Bytová jednotka číslo: 395/6
Velikost podílu včetně pozemku: 452/7580
Velikost bytu: 1+1 45,2 m2
Kupující: Pavel Vítovec a Pavel Kučera
Za cenu: 650.000,- Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ Praha 5, týkajícím se schválení prodeje b.j. 395/6, k.ú. Smíchov realitní kancelář Severní nemovitostní s.r.o.
Termín plnění: 15.03.2008
			Usnesení bylo schváleno 24 hlasy		


			         10. zasedání ZMČ P5 dne 21.2.2008          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 45 - SCHVÁLENO           
             21.2.2008 18:06:23             
           16. Č. p. 395 Malátova 13            
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Nehlasoval  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Zdržel se  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nepřítomen  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nehlasoval  
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Bc.             SZ     14 Nepřítomen  
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Nepřítomen  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Nehlasoval  
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    29 Nehlasoval  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Nehlasoval  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Nehlasoval  
 Tuček Michal               SNK ED   38 Nehlasoval  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Nehlasoval  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 24 (56%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 9 (21%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout