Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

10. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.02.2008  jako řádné
číslo usnesení 10/14/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zapletal Vojtěch, člen rady

Prodej objektů na realizaci výstavby dle urbanistické studie Nové Košíře v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 5 č. 5/8/2007 ze dne 22. 3. 2007

Prodej objektů na realizaci výstavby dle urbanistické studie Nové Košíře čp. 174 Jinonická 3, id. 262/336 čp. 16 Plzeňská 135, čp. 55 Plzeňská 133, čp. 10 Vrchlického 42, vše v k. ú. Košíře, bez zastavěných pozemků
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. nabídku společnosti CAPO IN a. s. na koupi domu čp. 10 Vrchlického 42, Košíře za nabídnutou kupní cenu 11, 000. 000,- Kč
II.
Schvaluje
1. prodej objektů, bez zastavěných pozemků, na realizaci výstavby dle urbanistické studie Nové Košíře RS development, s. r. o, se sídlem Štefánikova 18/25, Praha 5 takto:
čp. 174 Jinonická 3 na pozemku parcel. č. 1128, k. ú. Košíře, za cenu 1,156.000,- Kč
id. 262/336 čp. 16 Plzeňská 135 na pozemku parcel. č. 1129, k. ú. Košíře, za kupní cenu 2, 720.262,- Kč
čp. 55 Plzeňská 133 na pozemku parcel. č. 1130, k. ú. Košíře, za kupní cenu 2, 600.000,- Kč
čp. 10 Vrchlického 42 na pozemku parcel. č. 1201, k. ú. Košíře za kupní cenu 9, 844.000,- Kč
to je za celkovou kupní cenu 16, 320.262,- Kč
za podmínky, že kupující poskytne všem oprávněným nájemcům bytů v těchto domech odpovídající náhradní byty
III.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, zastupiteli MČ P5
1.1. realizovat prodej objektů čp. 174 Jinonická 3, id. 262/336 čp. 16 Plzeňská 135, čp. 55 Plzeňská 133, čp. 10 Vrchlického 42 vše v k. ú. Košíře
Termín plnění: 30.06.2008
			Usnesení bylo schváleno 23 hlasy		


			         10. zasedání ZMČ P5 dne 21.2.2008          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 44 - SCHVÁLENO           
             21.2.2008 18:03:34             
        14. Prodej objektů na realizaci výstavby        
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Proti    
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Zdržel se  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nepřítomen  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Proti    
 Gál Ondřej                ODS    9  Proti    
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Proti    
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Bc.             SZ     14 Proti    
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Nepřítomen  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Proti    
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Zdržel se  
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Proti    
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 23 (53%) Proti: 10 (23%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout