10. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.02.2008  jako řádné
číslo usnesení 10/18/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, zástupce starosty

NP 101, č. p. 715, Zborovská, č. o. 36, s pozemkem parc. č. 170, k. ú. Smíchov

Prodej nebytového prostoru v bytovém domě č. p. 715, Zborovská, č. o. 36,
NP 101 - pronajímaný jako prodejna o velikosti 24 m2 s podílem 240/16778 na příslušenství budovy a zastaveném pozemku parc. č. 170 dle Statutu a Pravidel...
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej nebytového prostoru včetně podílu na společných částech domu č. p. 715, Zborovská, č. o. 36 a podílu na zastav. pozemku
parc. č. 170 , k. ú. Smíchov, bez splátek a slev takto:

nebytová jednotka číslo: 715/101
velikost podílu včetně pozemku: 240/16778
velikost nebytové jednotky: 24 m2
kupující: Pavla Večeřová
za cenu: 1, 211. 000,- Kč

náhradník: 1. Zdeněk Kokeš za cenu 1. 211. 000,- Kč
2. Ing. arch. Jiří Musálek za cenu 907. 000,- Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje nebytového prostoru 715/101, k.ú. Smíchov Severní nemovitostní s.r.o.
Termín plnění: 15.03.2008
			Usnesení bylo schváleno 27 hlasy		


			         10. zasedání ZMČ P5 dne 21.2.2008          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO           
             21.2.2008 18:09:54             
      19. Prodej NP - č. p. 715, Zborovská, č. o. 36      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Nehlasoval  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nepřítomen  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Bc.             SZ     14 Nepřítomen  
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Nepřítomen  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Nehlasoval  
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 27 (63%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 4 (9%)
Nepřítomno: 9
Hlasování o usnesení