10. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.02.2008  jako řádné
číslo usnesení 10/4/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Na Bělidle 42/65, Praha 5 - Smíchov, Jiří Zajíček, Jaroslav Kolanda, uzavření Dohody o odepisování TZ

Uzavření Dohody o způsobu odepisování technického zhodnocení (TZ) ve výši 1,627.881,- Kč, které provedl vlastním nákladem nájemce NP Na Bělidle 42/65 Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. výši tech. zhodnocení, které provedl nájemce na pronajaté věci NP restaurace Corleone Na Bělidle 42/65, Praha 5 ve výši podle znaleckého posudku Ing. Beneše čís. 2475-115/07 v částce 1,627.881,- Kč
II.
Schvaluje
1. uzavření Dohody o způsobu odepisování TZ v účetnictví nájemce ve výši 1,627.881,- Kč, které provedl vlastním nákladem nájemce v nemovitosti č. p. 65, Na Bělidle 42, k. ú. Smíchov, Praha 5 Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda
III.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, zastupiteli MČ P5
1.1. podniknout administrativní kroky k uzavření Dohody o způsobu odepisování TZ nájemcem NP č.p. 65, Na Bělidle 42 J. Zajíčkem a J. Kolandou
Termín plnění: 31.03.2008
			Usnesení bylo schváleno 24 hlasy		


			         10. zasedání ZMČ P5 dne 21.2.2008          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO           
             21.2.2008 17:10:02             
       3. NP Na Bělidle 42/65, Praha 5 - Smíchov,       
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Zdržel se  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nehlasoval  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Proti    
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Bc.             SZ     14 Proti    
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Nepřítomen  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Zdržel se  
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Zdržel se  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Zdržel se  
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Zdržel se  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 24 (56%) Proti: 2 (5%) Zdrželo se: 9 (21%) Nehlasoval: 2 (5%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení