30. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 30.01.2014  jako řádné
číslo usnesení 30/4/2014
 
Předkladatel: Rada MČ P5 JUDr. Kratochvílová Naděžda, zástupkyně starosty MČ P5

Uzavření kupní smlouvy pro etapu IV. A. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o.

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

že v návaznosti a v mezích usnesení RMČ č. 39/1487/2006 ze dne 3. 10. 2006, usnesení RMČ č. 42/1600/2006 ze dne 17. 10. 2006, usnesení  RMČ č. 43/1614/2006 ze dne 24. 10. 2006, usnesení ZMČ č. 5/8/2007 ze dne 22. 3. 2007, o záměru prodeje, usnesení RMČ č. 60/2148/2013 a č. 60/2149/2013 ze dne 19.12.2013, byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní pro etapu IV. A. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s.r.o., IČO: 26775468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, jejímž předmětem je závazek smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu pro etapu IV. A. jejímž předmětem je úplatný převod nemovitostí: parc. č. 1992/25, parc. č. 1992/26, parc. č. 1992/27 a parc. č. 1992/28, vše k.ú. Košíře.

II.
Schvaluje
1.

prodej pozemků parc. č.  parc. č. 1992/25, parc. č. 1992/26, parc. č. 1992/27 a parc. č. 1992/28, vše k.ú. Košíře, za cenu dle znaleckého posudku č. 3102-112/2013, tj. 9.606.000,- Kč, společnosti RS development s.r.o., IČO: 26775468, se sídlem: Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00

III.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. realizovat prodej nemovitostí, tj. pozemků parc.č. 1992/25, 26, 27, 28 v k.ú. Košíře
Termín plnění: 30.04.2014
			Usnesení bylo schváleno 25 hlasy		


			        30. zasedání ZMČ P5 dne 30. ledna 2014        
          Předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO           
             30.1.2014 15:13:10             
        23.Uzavření kupní smlouvy pro etapu IV        
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Zdržel se   
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval   
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro      
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval   
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro      
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro      
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Zdržel se   
 John Radek                VV     14 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Zdržel se   
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Zdržel se   
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Zdržel se   
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Proti     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Proti     
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Nehlasoval   
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval   
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              UNP    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Proti     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Zdržel se   
 Šesták Michal              UNP    35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro      
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Nehlasoval   
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval   
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Zdržel se   
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Proti     
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Zdržel se   
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 25 (56%) Proti: 4 (9%) Zdrželo se: 8 (18%) Nehlasovalo: 6 (13%)
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení