Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

30. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 30.01.2014  jako řádné
číslo usnesení 30/20/2014
 
Předkladatel: Rada MČ P5 JUDr. Kratochvílová Naděžda, zástupkyně starosty MČ P5

Záměr prodeje pozemků č.parc. 363, 364 a 381 v k.ú. Smíchov

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Revokuje
1.

usnesení ZMČ č. 27/31/2013 takto:


ZMČ P5


schvaluje 


zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č.   363, 364 a 381 v k.ú. Smíchov, každý samostatně výběrovým řízením za nejvyšší nabídku s minimální vyvolávací cenou dle znaleckého posudku, v případě shody u dvou nebo více nejvyšších nabídnutých cen rozhodne los


 

II.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemků parc.č. 363, 364 a 381 v k.ú. Smíchov, výběrovým řízením
Termín plnění: 31.03.2014
			Usnesení bylo schváleno 27 hlasy		


			        30. zasedání ZMČ P5 dne 30. ledna 2014        
          Předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO           
             30.1.2014 23:52:27             
      18.Záměr prodeje pozemků č.parc. 363, 364 a 381      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro      
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval   
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval   
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro      
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval   
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Zdržel se   
 John Radek                VV     14 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nehlasoval   
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro      
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nehlasoval   
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro      
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Nehlasoval   
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval   
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              UNP    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro      
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Nepřítomen   
 Šesták Michal              UNP    35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Zdržel se   
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Nepřítomen   
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Nehlasoval   
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval   
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro      
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Nehlasoval   
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval   
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 11 (24%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout