30. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 30.01.2014  jako řádné
číslo usnesení 30/11/2014
 
Předkladatel: Rada MČ P5 JUDr. Kratochvílová Naděžda, zástupkyně starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 434 Malátova č. o. 11, k. ú. Smíchov

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 434 a na pozemku parc. č. 118/1 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 .
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 434 Malátova č. o. 11, a na pozemku parc. č. 118/1 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle  "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 takto:

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 24. 10. 2013
datum akceptace nabídky: 4. 12. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 581/7605
velikost bytu:  2+1 58,1 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1,000.000 Kč 

II.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje b. j. č. 434/04, k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci, realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 20.02.2014
			Usnesení bylo schváleno 26 hlasy		


			30. zasedání ZMČ P5 dne 30. ledna 2014        
           Předsedá: Lachnit Petr JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO           
             30.1.2014 23:35:16             
          7. č. p. 434 Malátova č. o. 11          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Nehlasoval   
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro      
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval   
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro      
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval   
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Zdržel se   
 John Radek                VV     14 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nehlasoval   
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Nehlasoval   
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nehlasoval   
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se   
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Zdržel se   
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro      
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              UNP    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se   
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Nepřítomen   
 Šesták Michal              UNP    35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro      
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Nepřítomen   
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Nehlasoval   
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval   
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro      
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Zdržel se   
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval   
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 26 (58%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 5 (11%) Nehlasovalo: 9 (20%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení