28. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.11.2013  jako řádné
číslo usnesení 28/5/2013
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Ukončení smluvních vztahů ve věci projektů Výstavba bytových domů Na Pláni a Osada Buďánka

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

dopis radního hlavního města Prahy Mgr. Lukáše Manharta ze dne 15. října 2013 týkající se problematiky "Výstavby bytových domů Na Pláni - startovací byty"

2.

závěry právní analýzy vypracované advokátní kanceláří Zilvarová, Ctibor, Hladký v. o. s. Posouzení právních otázek týkajících se vztahu MČ Praha 5 a společnosti GEOSAN SIGMA s. r. o. v souvislosti s projektem "Výstavba bytových domů Na Pláni - startovací byty", postoupené MČ Praha 5 radním hlavního města Prahy Mgr. Lukášem Manhartem

3.

žalobu společnosti Geosan Sigma, s.r.o, se sídlem Karlovo nám. 559/28, Praha 2, 120 00, IČ 624 14 7704), o nahrazení projevu vůle , in eventum o uložení povinnost

4.

usnesení hl. m. Prahy 1249 ze dne 19. 11. 2013 a obsah důvodové zprávy tohoto usnesení

II.
Ruší
1.

usnesení ZMČ 35/27/2006 ze dne 12. 10. 2006 - Smlouva o budoucí smlouvě kupní Na Pláni- Smlouva o budoucí smlouvě kupní se společností Geosan Sigma, s.r.o. se sídlem Karlovo nám. 28/559, Praha 2, IČ 624 14 704

2.

usnesení ZMČ 3/26/2007 ze dne 18. 1. 2007 - Osada Buďánka - uzavření smlouvy budoucí kupní se společností Geosan Alfa, s.r.o, člen skupiny Geosan Development, a.s. se sídlem Karlovo nám. 28/559, Praha 2, IČ 170 49 300

III.
Konstatuje
1.

že u projektu prodeje pozemků Osada Buďánka více než 6 let od výběru investora (Geosan Alfa, s.r.o.) nebylo s výstavbou  dle schváleného konceptu započato, dokonce ani nedošlo ke splnění základních podmínek pro posouzení podkladů pro vydání územního rozhodnutí;
územní rozhodnutí nebylo k dnešnímu dni vydáno;

IV.
Ukládá
1. Radě MČ P5
1.1. odstoupit, či jiným vhodným způsobem ukončit veškeré smluvní vztahy týkající se smluv se společností Geosan Sigma, s.r.o, ( se sídlem Karlovo nám. 28/559 Praha 2, 120 00, IČ 624 14 704), v návaznosti na bod II. 1 tohoto usnesení
Termín plnění: 29.11.2013
1.2. odstoupit, či jiným vhodným způsobem ukončit veškeré smluvní vztahy týkající se smluv se společností Geosan Alfa, s.r.o, ( se sídlem Karlovo nám. 28/559, Praha 2, 120 00, IČ 170 49 300 ), v návaznosti na bod II. 2 tohoto usnesení
Termín plnění: 29.11.2013
			Usnesení bylo schváleno 34 hlasy		


			         28. zasedání ZMČ P5 dne 21. 11. 2013         
          Předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO           
             21.11.2013 15:24:59             
      41.Ukončení smluvních vztahů ve věci projektů       
______________________________________________________________________

 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nepřítomen   
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nehlasoval   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro      
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro      
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro      
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Zdržel se   
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen   
 John Radek                VV     14 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro      
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nehlasoval   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro      
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nehlasoval   
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro      
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro      
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval   
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              UNP    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro      
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Šesták Michal              UNP    35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Zdržel se   
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Pro      
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Zdržel se   
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro      
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro      
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval   
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasovalo: 5 (11%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení