Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

28. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.11.2013  jako řádné
číslo usnesení 28/6/2013
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Šesták Michal, člen rady MČ P5

Návrh na zahájení navržených investičních akcí roku 2014 v roce 2013 a na zařazení nákladů na jejich předprojektovou a projektovou přípravu do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013

Návrh na zařazení nákladů na předprojektovou a projektovou přípravu navržených investičních akcí roku 2014 do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013 dle přílohy č.1 je předkládán z důvodu nutnosti jejího zahájení v roce 2013 vzhledem ke stávajícím legislativním podmínkám (zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění), tak i k předpokládanému rozpočtovému provizoriu rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2014
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh investičního programu MČ Praha 5 pro rok 2014 dle přílohy č.1 – rozpisu navržených akcí

2.

zahájení navržených investičních akcí roku 2014 v roce 2013 a zařazením nákladů na jejich předprojektovou a projektovou přípravu do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013 v celkové výši       5 984 tis. Kč dle přílohy č.1

3.

zajištění financování předprojektových a projektových prací navržených k zahájení v roce 2013 převodem finančních prostředků z rozpočtové rezervy MČ Praha 5 z kapitoly 1009, § 6409 (ostatní činnosti), pol. 5901 a s navýšením na příslušných podkapitolách rozpočtu: podkapitola 0251 na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 o částku 870 tis. Kč; podkapitola 0451 na § 3113 (ZŠ), pol. 6121 o částku 2 796 tis. Kč a na § 3111 (MŠ), pol. 6121  o částku 1 568 tis. Kč; podkapitola 0851 na § 3612 (bytové hospodářství), pol. 6121 o částku 550 tis. Kč a na § 3613 (nebytové hospodářství), pol. 6121 o částku 200 tis. Kč 

4.

z přílohy 1 - návrh investičního programu pro rok 2014 - vyřazení položky Rezerva na vestavbu tříd MŠ a položky Výdaje na průzkumy, studie a projekty v celkový výši 16 140 tis. Kč

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. ve spolupráci s vedoucím OIN a OEK zajistit zapracování návrhu investičního programu pro rok 2014 do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014 v celkovém objemu schváleném ZMČ P5 dle bodu I.1 tohoto usnesení
Termín plnění: 27.11.2013
1.2. ve spolupráci s vedoucím OIN zajistit zahájení navržených investičních akcí rok 2014 v roce 2013 a zařazení nákladů na jejich předprojektovou a projektovou přípravu do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013
Termín plnění: 31.12.2013
1.3. ve spolupráci s vedoucím OEK zajistit financování předprojektových a projektových prací navržených k zahájení v roce 2013 převodem finančních prostředků z rozpočtové rezervy MČ Praha 5 z kapitoly 1009, § 6409 (ostatní činnosti), pol. 5901 a s navýšením na příslušných podkapitolách rozpočtu: podkapitola 0251 na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 o částku 870 tis. Kč; podkapitola 0451 na § 3113 (ZŠ), pol. 6121 o částku 2 796 tis. Kč a na § 3111 (MŠ), pol. 6121 o částku 1 568 tis. Kč; podkapitola 0851 na § 3612 (bytové hospodářství), pol. 6121 o částku 550 tis. Kč a na § 3613 (nebytové hospodářství), pol. 6121 o částku 200 tis. Kč
Termín plnění: 29.11.2013
			Usnesení bylo schváleno 30 hlasy		


			         28. zasedání ZMČ P5 dne 21. 11. 2013         
          Předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO           
             21.11.2013 16:38:38             
         33.Návrh investičních akcí roku 2014         
______________________________________________________________________

 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nepřítomen   
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nehlasoval   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Zdržel se   
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Zdržel se   
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro      
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Zdržel se   
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen   
 John Radek                VV     14 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Zdržel se   
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nehlasoval   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Zdržel se   
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Zdržel se   
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro      
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro      
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro      
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              UNP    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se   
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Nehlasoval   
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Šesták Michal              UNP    35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro      
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Proti     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Zdržel se   
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro      
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro      
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro      
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 30 (67%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 8 (18%) Nehlasovalo: 3 (7%)
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout