Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

25. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 25/4/2013
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Ing. Zelený Miroslav, starosta MČ P5

Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2012

Městská část, po skončení kalendářního roku, uzavřela výsledky hospodaření a provedla vyúčtování finančních vztahů. Příslušnými odbory, správními firmami a organizacemi zřízenými MČ byly předloženy podklady ke zpracování závěrečného účtu
Přítomen: odpovědný auditor Ing. J. Kovář
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

závěrečný účet a s výsledky hospodaření městské části za rok 2012 takto:


plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 v těchto finančních objemech:


příjmy celkem 741.431.633,16 Kč


výdaje celkem 592.956.397,24 Kč


přebytek hospodaření 148.475.235,92 Kč

2.

výsledky hospodaření zdaňované činnosti za rok 2012:


náklady celkem 668.243.464,21 Kč


výnosy celkem 953.583.389,34 Kč


zisk 285.339.925,13 Kč

3.

výsledek hospodaření městské části Praha 5 po zdanění celkem (tzn. za hlavní i zdaňovanou činnost) uvedeného ve výkazu zisku a ztráty městské části Praha 5 dle přílohy č. 10 závěrečného účtu

4.

vyúčtování finančních vztahů za rok 2012 dle přílohy č.13  takto:


A/ povinné odvody do státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města v celkové výši 1.661.604,50 Kč:


- odvod do státního rozpočtu ve výši 47.000 Kč


- odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 1.614.604,50 Kč


B/povinné doplatky od hlavního města Prahy ve výši 943.011,60 Kč


C/ odvody do rozpočtu městské části od zřízených organizací a ostatních organizací celkem 2.213.536,39 Kč


- odvody od zřízených organizací v celkové výši 2.112.278,39 Kč


- odvody od ostatních organizací ve výši 101.258 Kč


D/ ponechání nevyčerpaného neinvestičního příspěvku z roku 2012 ZŠ (zřizovatel MČ Praha 5) takto:


v souladu s § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění - převod do rezervního fondu příspěvkových organizací a současně převod do investičního fondu příspěvkových organizací : ZŠ Podbělohorská ve výši 136.803,81 Kč, KK Poštovka ve výši 90.060,65 Kč - na využití finančních prostředků k posílení zdrojů, určených na financování údržby a oprav majetku


E/ostatní převody a odvody MČ Praha 5 v celkové výši -188.042,62 Kč

5.

ponechání přebytku rozpočtového hospodaření v hlavní činnosti v celkové výši 149.782.136,79 Kč na základním běžném účtu MČ Praha 5, po provedeném vyúčtování finančních vztahů, ke krytí rozpočtových výdajů roku 2013

6.

A/ výsledky  hospodaření organizací zřízených městskou částí Praha 5 za rok 2012 a příděly do fondů uvedených v příloze č. 7  závěrečného účtu městské části


B/ snížení ztráty z minulých let příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení Smíchov, vykázané k 31. 12. 2012 ve výši 640.041,69 Kč, odčerpáním investičního fondu organizace ve výši 4.359 Kč a převodem výsledku hospodaření za rok 2012 v celkové výši 64.869,83 Kč a s ponecháním výnosů z prodeje majetku ve výši 23.170 Kč

7.

celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2012, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

			Usnesení bylo schváleno 25 hlasy		


			         25. zasedání ZMČ P5 dne 16. 5. 2013         
          předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO           
             16.5.2013 14:09:18             
        2.Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2012        
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval  
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nepřítomen  
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Zdržel se  
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nepřítomen  
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen  
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Zdržel se  
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Zdržel se  
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro     
 Novotný Karel              UNP    30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            Bezpart.  31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro     
 Šesták Michal              UNP    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Zdržel se  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval  
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 25 (58%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 8 (16%) Nehlasoval: 3 (7%)
Nepřítomno: 9
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout