Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

24. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 18.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 24/5/2013
 
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., předseda Kontrolního výboru ZMČ P5

Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu zadání celoměstsky významných změn ÚPn - CVZ IV

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci předsedy Komise Územního rozvoje Rady MČ Praha 5 o stavu projednávání změny ÚPn č. Z 2760/00 Odborem územního plánu MHMP

II.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu Ing., starostovi MČ P5
1.1. aby v dalším procesu pojednávání změny jménem městské části Praha 5 učinil veškeré potřebné kroky k omezení rozsahu území řešeného v rámci změny ÚPn č. Z 2760/00 tak, aby nedošlo k provedení změny územního plánu v případě pozemkových parcel č. 408/1, 408/2, 416/4 v k.ú. Motol
Termín plnění: 30.06.2013
			Usnesení bylo schváleno 39 hlasy		


			        24. zasedání ZMČ Praha5 dne 18.04.2013        
          předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO           
             18.4.2013 14:22:59             
         37.Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen  
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Nepřítomen  
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro     
 Novotný Karel              UNP    30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            Bezpart.  31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro     
 Šesták Michal              UNP    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 39 (87%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout