Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

24. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 18.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 24/20/2013
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Vejmelka Jiří Ing., zástupce starosty MČ P5

Č. p. 1299 Na Neklance č. o. 30 - prodej půdní bytové jednotky, k. ú. Smíchov, včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci a stavebníkovi

Prodej půdní bytové jednotky včetně podílu na spol. částech domu č. p. 1299 a pozemcích parc. č. 1300 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, Praha 5, oprávněnému nájemci a stavebníkovi dle Zásad prodeje bytů schválených usnesením ZMČ 16/41/2012 z 3. 4. 2012
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prodej půdní bytové jednotky včetně podílu na spol. částech budovy č. p. 1299 a pozemku parc. č. 1300 (zastavěná plocha), vše k. ú. Smíchov, Praha 5 na adrese Na Neklance 30/1299 oprávněnému nájemci  a stavebníkovi bytu dle Statutu... a Zásad prodeje bytů, schválených ZMČ Praha 5 č. 16/41/2012 z 3. 4. 2012 takto:

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 25.1.2013
datum akceptace nabídky: 8.3.2013
velikost podílu na spol. částech domu a pozemku: 778/9283
velikost bytu: 2+1 77,8 m2
kupující: ... celková kupní cena: 2.117.897,- Kč (vyrovnání závazku MČ Praha 5 vůči stavebníkovi ve výši 1.312.897,-Kč, doplatek kupní ceny při uzavření kupní smlouvy 805.000,-Kč)  

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje b. j. 1299/21, k. ú. Smíchov , realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 30.04.2013
			Usnesení bylo schváleno 30 hlasy		


			        24. zasedání ZMČ Praha5 dne 18.04.2013        
          předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO           
             18.4.2013 16:28:08             
         22.Č. p. 1299 Na Neklance č. o. 30         
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Zdržel se  
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           UNP    7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Nehlasoval  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nepřítomen  
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen  
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Zdržel se  
 Kopáček Richard Ing.           UNP    18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          UNP    19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Zdržel se  
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Nepřítomen  
 Mrázková Jana              Bezpart.  26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro     
 Novotný Karel              UNP    30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            Bezpart.  31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro     
 Šesták Michal              UNP    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Zdržel se  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             UNP    43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 30 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 6 (13%) Nehlasoval: 2 (4%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
      		
Vytisknout