Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

23. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 14.03.2013  jako řádné
číslo usnesení 23/20/2013
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Vejmelka Jiří Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 406 Lidická č. o. 41, k. ú. Smíchov

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 406 a na pozemku parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 dne 28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 406 Lidická č. o. 41, a na pozemku parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák. 72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 č. usn. 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 24. 9. 2012
datum akceptace nabídky: 15.2.2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 558/9691
velikost bytu:  1+1 55,8 m2
kupující: ... celková kupní cena: 977.000 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se prodeje b. j. č. 406/03, k.ú. Smíchov ,realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 29.03.2013
			Usnesení bylo schváleno 33 hlasy		


			             23. zasedání ZMČ P5             
          předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO           
             14.3.2013 17:16:40             
          20. č. p. 406 Lidická č. o. 41          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           Bezpart.  4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           Bezpart.  7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Mgr.            Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Nepřítomen  
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Zdržel se  
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nehlasoval  
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          Bezpart.  19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Nehlasoval  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Zdržel se  
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Nepřítomen  
 Novotný Karel              Bezpart.  30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            Bezpart.  31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Kazda Miroslav              ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              Bezpart.  35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Zdržel se  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             Bezpart.  43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           Bezpart.  45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 33 (73%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasoval: 2 (4%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout