Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

20. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 20/7/2012
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Havlíček Patrik Mgr., zástupce starosty MČ P5

Žádost o směnu částí pozemků parc. č. 4748/1, k. ú.Smíchov (díl b) ve vlastnictví soukromé osoby a části pozemku parc. č. 4748/4, k. ú. Smíchov, (díl a) ve vlastnictví MČ Praha 5

Soukromé osoby požádaly o vyhotovení Směnné smlouvy na výše uvedené pozemky
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

usnesení č. 13/7/2011 ze dne 13. 12. 2011

II.
Schvaluje
1.

Směnnou smlouvu na část pozemku parc. č. 4748/1, k. ú. Smíchov (díl b) o výměře 141m2 ve Společném jmění ... , ... Praha 5 a části pozemku parc. č. 4748/4, k. ú. Smíchov,
(díl a) o výměře 129m2 ve vlastnictví MČ Praha 5 dle geometrického zaměření č. 3539-40/2012 ze dne 6. 2. 2012
č. 27/2012

III.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku Mgr., zástupci starosty MČ P5
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Směnné smlouvy na část pozemku parc. č. 4748/1, k. ú. Smíchov (díl b) o výměře 141m2 ve Společném jmění manželů Aleše a Hany Černých, bytem Na Císařce 15/3291, Praha 5 a části pozemku parc. č. 4748/4, k. ú. Smíchov, (díl a) o výměře 129m2 ve vlastnictví MČ Praha 5
Termín plnění: 31.12.2012
			Usnesení bylo schváleno 28 hlasy		


			         20.zasedání ZMČ P5 dne 16. 10. 2012         
          předsedá: Havlíček Patrik Mgr.          
           HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO           
             16.10.2012 17:51:23             
      7. Žádost o směnu částí pozemků parc. č. 4748/      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Nehlasoval  
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nepřítomen  
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Nehlasoval  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval  
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Mgr.            Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Nehlasoval  
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nepřítomen  
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen  
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Nepřítomen  
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Nepřítomen  
 Pavel Michal Ing.            Bezpart.  31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Nepřítomen  
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Nepřítomen  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 28 (62%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 5 (11%)
Nepřítomno: 10
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout