19. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 11.09.2012  jako řádné
číslo usnesení 19/11/2012
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Vejmelka Jiří Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 918, U Královské louky č. o. 5, k. ú. Smíchov

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 918 a na pozemku parc. č. 621(zastavěná plocha a nádvoří) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 dne 28. 6. 2011, č. usn 8/23/2011
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu č. p. 918 U Královské louky č. o. 5 a na pozemku parc. č. 621 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák 72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 č. usn 8/23/2011 ze dne 28. 6. 2011 takto:


 


bytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 21.5. 2012
datum akceptace nabídky: 14.6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 654/6189
velikost bytu:  2+1 65,4 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 948.000,-Kčbytová jednotka č.: ...
datum převzetí závazné nabídky: 17.5. 2012
datum akceptace nabídky: 20.6. 2012
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 686/6189
velikost bytu:  2+1 68,6 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 994.000,-Kč


II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. seznámit s usnesením, týkajícím se schválení prodeje b. j. č.918/05, 06, k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci, realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 25.09.2012
			Usnesení bylo schváleno 35 hlasy		


			         19. zasedání ZMČ P5 dne 11. 9. 2012         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO           
             11.9.2012 15:53:57             
        9. č. p. 918, U Královské louky č. o. 5        
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval  
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Nepřítomen  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Mgr.            Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Nehlasoval  
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            Bezpart.  31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 3 (7%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení