Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

19. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 11.09.2012  jako řádné
číslo usnesení 19/5/2012
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zelený Miroslav Ing., 1 zástupce starosty MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti činnosti pro rok 2012

Na základě návrhu odboru majetku a investic a odboru bytů a privatizace je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2012. Po těchto úpravách plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti zvýší o 8.396,0 tis.Kč, tj. 247. 343,6 tis.Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2012 po střediscích takto:


9042 OMI - zvýšení celkových nákladů o 137.682 tis.Kč a zvýšení celkových výnosů o 171.078 tis.Kč


9043 OBP - zvýšení celkových nákladů o 25.000 tis.Kč


 

II.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu Ing., 1. zástupci starostovi MČ P5
1.1. zabezpečit provedení úpravy plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2012 dle bodu I.1.tohoto usnesení
Termín plnění: 28.09.2012
			Usnesení bylo schváleno 32 hlasy		


			         19. zasedání ZMČ P5 dne 11. 9. 2012         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO           
             11.9.2012 14:23:55             
         3.Návrh na úpravu plánu ostatní ZČ         
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval  
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           Bezpart.  8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          Bezpart.  9  Nepřítomen  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Mgr.            Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Nehlasoval  
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Zdržel se  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            Bezpart.  31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Zdržel se  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 32 (71%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasoval: 3 (7%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout