Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

16. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 03.04.2012  jako řádné
číslo usnesení 16/11/2012
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Nedvěd Jaroslav, člen rady

Vyhlášení grantů MČ Praha 5 "Místo pro život - ekologické programy" na rok 2012

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

vyhlášení grantů MČ Praha 5 "Místo pro život - ekologické programy" na rok 2012 v následujících tematických oblastech:


1. Ochrany a rozvoje veřejného prostoru Prahy 5 (přírodní parky, přírodní hřiště, areály outdoor sportů, lesní školky apod.)


2. Péče o zeleň Prahy 5


3. Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na Praze 5


4. Péče o odložená, zraněná, zdivočelá či hendikepovaná zvířata, podporu volně žijících živočichů, vzácnou flóru na MČ Prahy 5


5. Zklidňování dopravy, podporu pěší a cyklodopravy na území Praha 5


6. Vzorových iniciativ a návrhů šetrného chování institucí v oblasti lokálního odpovědného nakupování, lokálního environmentálního podnikání, návrhů úsporného provozu budov veřejné správy apod.

II.
Ukládá
1. Nedvědovi Jaroslavu, členu rady
1.1. vyhlásit granty "Místo pro život - ekologické programy na rok 2012" obvyklým způsobem (na www.praha5.cz, v radničním zpravodaji apod.)
Termín plnění: 10.04.2012
			Usnesení bylo schváleno 34 hlasy		


			         16. zasedání ZMČ P5 dne 3. 4. 2012         
          předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO           
             3.4.2012 15:27:16              
      48.Místo pro život - ekologické programy 2012       
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Zdržel se  
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Zdržel se  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Nepřítomen  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nepřítomen  
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Pro     
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Zdržel se  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Zdržel se  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 6 (13%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout