Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

16. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 03.04.2012  jako řádné
číslo usnesení 16/7/2012
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Kukrle Marek, člen rady

Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro oblast podnikání "Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5" na rok 2012

Zastupitelstvu MČ Praha 5 předkládám záměr na vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti podnikání "Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5" na rok 2012, který byl schválen RMČ Praha 5 dne 20.3.2012 usnesením č.10/388/2012.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záměr vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti podnikání "Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5" na rok 2012, které se řídí "Obecnými pravidly pro udělování grantů MČ Praha 5", které vycházejí z hlavních grantových pravidel


 

II.
Ukládá
1. Kukrle Marku, členu rady MČ P5
1.1. předložit ZMČ Praha 5 vyúčtování grantů v oblasti podnikání "Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5" na rok 2012
Termín plnění: 31.01.2013
			Usnesení bylo schváleno 40 hlasy		


			         16. zasedání ZMČ P5 dne 3. 4. 2012         
          předsedá: Zelený Miroslav Ing.          
           HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO           
             3.4.2012 15:16:23              
         20.Vyhl.grantů- pro oblast podnikání         
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Nepřítomen  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nepřítomen  
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Pro     
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 40 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout