Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

15. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 15/9/2012
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Šesták Michal, člen rady

Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 250. 000 Kč Základní škole waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9

Zastupitelstvu MČ Praha 5 na základě požadavku Ing. Pavla Selešiho, ředitele Základní školy waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 předkládám žádost o poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 250. 000 Kč od Spolku pro založení Waldorfské školy v Praze pro posílení objemu mzdových prostředků
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

přijetí  účelově určeného finančního daru ve výši 250. 000 Kč  Základní školou waldorfskou, Praha 5 – Jinonice, Butovická 228/9 od Spolku pro založení Waldorfské školy v Praze pro posílení objemu mzdových prostředků

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. ve spolupráci s vedoucí OŠKS informovat vedení Základní školy waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 o výsledku jednání
Termín plnění: 02.03.2012
			Usnesení bylo schváleno 37 hlasy		


			        15. zasedání ZMČ P5 dne 21. 2. 2012         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO           
             21.2.2012 14:38:44             
         9.Finanční dar ve výši 250. 000 Kč         
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Pro     
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Nepřítomen  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Nepřítomen  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Nepřítomen  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Nehlasoval  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Nepřítomen  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 37 (82%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout