14. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 14/1/2012
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Klíma Radek MUDr., starosta MČ P5

Schválení zápisu 13. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 14. zasedání ZMČ Praha 5

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis 13. zasedání ZMČ Praha 5

2.

ověřovatele zápisu 14. zasedání ZMČ Praha 5 ve složení:


K. Novotný, Bc. M. Mrštík, Mgr. L. Vávrová, Ph.D., PhDr. M. Ulrychová-Hakenová, Ing. O. Velek, R. Peterková

3.

program 14. zasedání ZMČ P5

			Usnesení bylo schváleno:
 v bodě 1: 36 hlasy
 v bodě 2: 38 hlasy
 v bodě 3: 38 hlasy		


			
         14. zasedání ZMČ P5 dne 24. 1. 2012         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO           
             24.1.2012 13:09:36             
       1.1.Schválení zápisu 13. zasedání ZMČ Praha 5      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Nehlasoval  
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval  
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nehlasoval  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Nehlasoval  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nehlasoval  
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Nepřítomen  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Nehlasoval  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Nehlasoval  
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Nehlasoval  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Nehlasoval  
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Nehlasoval  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nehlasoval  
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nehlasoval  
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Nehlasoval  
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Nehlasoval  
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Nehlasoval  
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nehlasoval  
 Kukrle Marek               VV     21 Nehlasoval  
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Nehlasoval  
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Nehlasoval  
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Nehlasoval  
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Nehlasoval  
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Nehlasoval  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Nepřítomen  
 Novotný Karel              TOP 09   30 Nehlasoval  
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Nehlasoval  
 Peterková Růžena             KSČM    32 Nehlasoval  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Nehlasoval  
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Nehlasoval  
 Šesták Michal              ČSSD    35 Nehlasoval  
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Nehlasoval  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Nehlasoval  
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Nehlasoval  
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Nehlasoval  
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Nehlasoval  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Nehlasoval  
 Adam Holub                ČSSD    24 Nehlasoval  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 36 (80%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 5 (11%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
 
         14. zasedání ZMČ P5 dne 24. 1. 2012         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO           
             24.1.2012 13:11:12             
      1.2.Volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZMČ       
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nehlasoval  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Nepřítomen  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Pro     
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Nepřítomen  
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Nehlasoval  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 38 (84%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (7%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
 
         14. zasedání ZMČ P5 dne 24. 1. 2012         
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO           
             24.1.2012 13:12:23             
      1.3.Schválení programu 14. zasedání ZMČ Praha 5      
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nehlasoval  
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro     
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Nepřítomen  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Pro     
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Pro     
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Nepřítomen  
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nepřítomen  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Nehlasoval  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
 Adam Holub                ČSSD    24 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 38 (84%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 3 (7%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení