Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 47/1627/2011
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Nabídka Ministerstva financí ČR na bezúplatné převzetí kulturní památky kaple Panny Marie Bolestné

Radě MČ Praha 5 předkládám nabídku Ministerstva financí ČR, odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu, na převzetí kaple Panny Marie Bolestné, Zbraslavská ulice, katastr Hlubočepy, do svěřeného majetku a péče MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Neschvaluje
1.

převzetí kaple Panny Marie Bolestné, parc. č. 617, katastr Hlubočepy, Zbraslavská ul., do majetkových dispozic a péče
MČ Praha 5 z ekonomických důvodů 

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. ve spolupráci s OŠK zajistit pro starostu odpověď Ministerstvu financí ČR na nabídku bezúplatného převzetí kaple PMB dle usnesení Rady
Termín plnění: 15.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout