Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 47/1632/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

NP Plzeňská 209/442, k. ú. Košíře, Praha 5, CREPINO, s. r. o. - pronájem na základě zveřejněného záměru

Pronájem NP Plzeňská 209/442 obch. firmě CREPINO, s. r. o. na základě zveřejněného záměru pronájmu dle usn. RMČ z 1. 11. 2011, č. 41/1436/2011 (změna v označení nájemce v NS z fyzické osoby na právnickou osobu)
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pronájem nebytového prostoru (ev. č. 903) o výměře 27,80 m2 v přízemí nemovitosti č. p. 442, Plzeňská č. o. 209, k. ú. Košíře, Praha 5 obch. firmě CREPINO s. r. o., IČ 27400859, za nájemné ve výši 3.045 Kč/měsíc, tj. 1.314,3 Kč/m2/rok + DPH + zálohy na poskytované služby, na dobu neurčitou       

2.

ukončení nájmu nebytového prostoru (ev. č. 903) o výměře 27,80 m2 v přízemí nemovitosti č. p. 442, Plzeňská č. o. 209, k. ú. Košíře, Praha 5 s nájemcem Antonínem Voráčkem,
IČ 15906507, dohodou k datu uzavření NS s obch. firmou CREPINO s. r. o., IČ 27400859        

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření NS na NP Plzeňská 209/442 s firmou CREPINO, s. r. o.
Termín plnění: 06.01.2012
1.2. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Dohody o skončení nájmu NP Plzeňská 209/442 s Antonínem Voráčkem
Termín plnění: 06.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout