Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 47/1635/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

NP nám. 14. října 10/2173, k. ú. Smíchov, Praha 5, LOKAL BLOK, s. r. o., pronájem b. j. na základě zveřejněného záměru pronájmu

Pronájem uvolněné bytové jednotky nájemci NP nám. 14. října 10/2173 firmě LOKAL BLOK, s. r. o. na základě zveřejněného záměru pronájmu dle usn. RMČ z 1. 11. 2011, č. 41/1443/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pronájem bytové jednotky o výměře 24,38 m2 v přízemí nemovitosti č. p. 2173, nám. 14. října 10/2173, k. ú. Smíchov, Praha 5 obch. firmě LOKAL BLOK, s. r. o., IČ 26703564, za účelem rozšíření předmětu nájmu stávajících NP, za nájemné ve výši 1.100 Kč/m2/rok (2.235 Kč/měs.) s tím, že veškeré stavební úpravy spojené s rekolaudací b. j. budou provedeny na vlastní náklady nájemce       

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Dodatku k NS na rozšíření předmětu nájmu NP o b. j. - nám. 14. října 10/2173 - LOKAL BLOK, s. r. o.
Termín plnění: 06.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout