Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 47/1622/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 4896/3 k. ú. Smíchov - rekonstrukce ulice "U Blaženky - Praha 5"

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu (rekonstrukce ulice
"U Blaženky - Praha 5) na pozemku parc. č. 4896/3 k. ú. Smíchov svěřeného do správy MČ P5

2.

vydání souhlasného stanoviska nutného k vydání stavebního povolení na akci " U Blaženky - Praha 5"

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 4896/3 k. ú. Smíchov a k vydání souhlasného stanoviska k akci " U Blaženky - Praha 5"
Termín plnění: 31.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout