Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 47/1636/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Schválení nákupu dárkových předmětů /DVD+CD/ pěvecké dvojice "Eva a Vašek" v počtu 500 ks pro seniory MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení objednání a nákup dárkových předmětů/DVD+CD/ pěvecké dvojice "Eva a Vašek " v počtu 500 ks v celkové hodnotě 75.000 Kč u společnosti SURF marketing s. r. o., Blansko. Dárky jsou určeny jako vánoční pozornost pro seniory MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

objednání a nákup dárkových předmětů/DVD+CD/ pěvecké dvojice "Eva a Vašek" v počtu 500 ks v celkové hodnotě
75.000 Kč u společnosti SURF marketing s. r. o. Blansko, které budou použity jako vánoční pozornost pro seniory MČ Praha 5

2.

financování přesunem částky 75.000 Kč v rámci podk. 0501 Sociální věci § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti  z pol. 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím/granty/ na pol. 5194 Věcné dary

II.
Ukládá
1. Koričové Janě, Mgr.
1.1. předložit k podpisu objednávku na nákup dárkových předmětů u společnosti SURF marketing s. r. o. Blansko v celkové výši 75.000 Kč
Termín plnění: 09.12.2011
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.2
Termín plnění: 09.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout