Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 47/1620/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu-trojbloku
č. p. 965-967 a podílu na pozemcích parc. č. 49/7, 49/8 a 49/9 (zastavěná plocha) vymezeném prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2 a podílu na pozemcích parc. č. 49/7, 49/8 a 49/9 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do zveřejnění usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje) takto:

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 23. 6. 2011
datum akceptace nabídky: 2. 11. 2011
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 491/35100
velikost bytu: 2+1 49,10 m2
kupující: ... celková kupní cena: 617.680 Kč
cena se slevou: 540.470 Kč

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. předložit prodej b. j. č. 967/01, k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 13.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout