Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 47/1638/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1792/36, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5

Společnost Astik, Jiří Kroupa, na základě pověření investora Pražské plynárenské Distribuce a. s., požádal o vyhotovení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1792/36, k. ú. Hlubočepy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1792/36, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou plynárenskou Distribuce a. s. se sídlem Praha 4, U Plynárny 500

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc.č. 1792/36, k.ú. Hlubočepy
Termín plnění: 31.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout