Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 47/1639/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 364, k. ú. Radlice ve vlastnictví MČ Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 364,
k. ú. Radlice ve vlastnictví MČ Praha 5 pro společnost Abbey
s. r. o., se sídlem Terronská 727/7, Praha 6 v rámci stavby "Viladomy Lučištníků" investora Akcent spol s. r. o. Ostrovského 3, Praha 5

II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 364, k. ú. Radlice
Termín plnění: 31.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout