Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 47/1625/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Žádost o prodej části pozemku č. parc. 1141/2 a 1141/1 v k. ú. Košíře vlastníkovi domu č. p. 647 v k. ú. Košíře

Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1.

se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1141/1 o výměře cca 75 m2 a části pozemku parc. č. 1141/2 o výměře cca 60 m2 vše v k. ú, Košíře ...

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 - žádost o prodej částí pozemků
č. parc. 1141/1 a 114182 v k. ú. Košíře
Termín plnění: 31.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout