Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.12.2011  jako řádné
číslo usnesení 47/1623/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 372/1 k. ú. Radlice

Pozemek je součástí parkoviště u sportovního areálu TJ Radlice Praha při
ul. Kutvirtova
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se záměrem prodeje části pozemku parc. č.  372/1 dle GP parc. č. 372/4 v k. ú. Radlice o výměře 226 m2 za cenu celkem 1,096.000 Kč dle znaleckého posudku č. 624-68/11 soudního znalce Ing. Emila Nitkulince s. r. o. Lappen developement, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, IČ 28414322

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ P5 ke schválení záměr prodeje pozemku parc. č. 372/4 v k. ú. Radlice
Termín plnění: 31.01.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout