Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1579/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Organizace spojených národů - záměr pronájmu části objektu nám. Kinských 6, Praha 5 na základě žádosti OSN

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záměr pronájmu nebytových prostor nacházejících se v suterénu, přízemí, 1., 2. a 3. patře budovy nám. Kinských 6/741, postavené na pozemku parc. č. 104, Praha 5, k. ú. Smíchov za nájemné ve výši 750.000 Kč (alikvótní část sjednaného ročního nájemného 3.000.000 Kč) pro Organizaci spojených národů, se sídlem nám. Kinských 6, Praha 5, na dobu určitou do 31. 3. 2012 s účinností od 1. 1. 2012

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zveřejnit záměr pronájmu dle usnesení RMČ na úřední desku MČ Praha 5
Termín plnění: 09.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma

		


					
Vytisknout