Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1585/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, Dům sociálních služeb Praha 5, Na Neklance 15 - investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na pořízení elektrického schodolezu

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 10/35 ze dne 4. 11. 2011 schválilo udělení grantu v oblasti podpory odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2011 Městské části Praha 5 ve výši 148,0 tis. Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

rozpočtové opatření - navýšení příjmů rozpočtu MČ Praha 5 na položce 4221 o udělený grant z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti podpory odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2011ve výši 148,0 tis. Kč, přidělený formou investiční dotace pro Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 na elektrický schodolez, úpravu schodů a na doplňky schodolezu a zároveň navýšení výdajové části rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2011 v podkapitole 0821 Bytové hospodářství, § 3612, pol. 6122, UZ 84, ORG 41622210114

2.

dodatečné zařazení veřejné zakázky malého rozsahu Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, Dům sociálních služeb Praha 5, Na Neklance 15 - pořízení elektrického schodolezu vč. úprav schodů a doplňků schodolezu do investičního programu rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2011 s finančním krytím ORJ 0821, § 3612, pol. 6122, UZ 84, ORG 41622210114 UR
148,0 tis. Kč

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. provést příslušné rozpočtové opatření dle bodu I.1
Termín plnění: 12.12.2011
2. Jakešové Jindřišce, Ing., ved. Odboru investičního
2.1. realizovat veřejnou zakázku Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, Dům sociálních služeb Praha 5, Na Neklance 15 - pořízení elektrického schodolezu vč. úprav schodů a doplňků jako veřejnou zakázku mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve smyslu § 18 odst. 3., v návaznosti na § 12 odst. 3
Termín plnění: 20.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma

		


					
Vytisknout