Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1577/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Krškova 807, Praha 5 - žádost MUDr. Jarmily Haubnerové o rozšíření nájemní smlouvy ze dne 30. 10. 2006, ve znění Dodatku č. 1 o dalšího nájemce

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. 10. 2006, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené s MUDr. Jarmilou Haubnerovou, IČ 71805753, na pronájem NP umístěných v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, o celkové výměře 24,2 m2, za účelem provozování rehabilitační ambulance, kterým se rozšiřuje označení nájemce o společnost RHB MUDr. Jarmila Haubnerová s. r. o., IČ 24181366

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ
Termín plnění: 31.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma

		


					
Vytisknout