Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1578/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., nájemce objektu Vltavská 12/980, Praha 5 - úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu (2. patra)

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

znalecký posudek č. 503-30-2011, ze dne
22. 8. 2011, vypracovaný Ing. Tomášem Hoskovcem, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví, stavby obytné a stavby průmyslové, který  stanovuje hodnotu účelně vynaložených nákladů na technické zhodnocení objektu Vltavská 12/980, Praha 5 (2. patro) na částku ve výši 404.904 Kč bez DPH, tj. 486.026 Kč vč. DPH 20%

2.

znalecký posudek č. 3449-229/11, ze dne 14. 10. 2011
vypracovaný Ing. Janem Benešem, znalcem pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, který  stanovuje hodnotu účelně vynaložených nákladů na technické zhodnocení objektu Vltavská 12/980, Praha 5 (2.patro) na částku ve výši 333.246 Kč bez DPH, tj. 399.895 Kč vč. DPH 20%

II.
Souhlasí
1.

s uznáním a úhradou částky ve výši 333.246 Kč bez DPH, tj. 399.895 Kč vč. DPH 20% dle znaleckého posudku
č. 3449-229/11, ze dne 14. 10. 2011 vypracovaného
Ing. Janem Benešem, vynaložené na rekonstrukci objektu Vltavská 12/980, Praha 5 (2. patro), pro Vysokou školu finanční a správní o.p.s., formou zápočtu oproti nájemnému, a to v délce až do celkového vyrovnání technického zhodnocení

III.
Ukládá
1. Nedvědovi Jaroslavu, členu rady MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 ke schválení uznání a úhradu částky ve výši 399.895 Kč vč. DPH 20% formou zápočtu oproti nájemnému pro VŠFS, o. p. s., IČ 26138077
Termín plnění: 13.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma

		


					
Vytisknout