Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2011  jako řádné
číslo usnesení 45/1569/2011
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., členka rady

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2011 v rámci projektu "Řízení lidských zdrojů v Praze 5"

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Soft Management Skills, s. r. o. ze dne 19. 7. 2011 v rámci projektu "Řízení lidských zdrojů v Praze 5". Dodatek se uzavírá v návaznosti na schválení žádosti o podstatnou změnu v projektu ve výši 134.400 Kč vč. DPH

II.
Ukládá
1. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
1.1. předložit starostovi k podpisu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
19. 7. 2011 v rámci projektu "Řízení lidských zdrojů v Praze 5"
Termín plnění: 30.12.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. R. Klíma

		


					
Vytisknout